افزایش ثبت سفارش اروپا در بخش خودرو و رشد تقاضای فولاد
فروش خودرو در ماه دسامبر نسبت به دسامبر سال 2015 در اروپا سه درصد رشد داشته است و همین مسئله می تواند گویای افزایش تقاضا در بخش فولاد باشد.

 به گزارش گروه ترجمه  چیلان  به نقل از متال بولتن، بررسی ها نشان می دهد