اشتغال دستوری به صنعت فولاد کشور ضربه زد
علی رغم اینکه نیروی انسانی از مزیت های تولید فولاد در ایران به شمار می آید اما بهره وری و اقتصادی شدن واحد با تحمیل نیروی انسانی مازاد تحت الشعاع قرار گرفته است.

محمود ارباب زاده، مدیرعامل فولاد سپید دشت درگفت و گواهی با  چیلان  گفت: اگرچه توسعه اشتغال ازجمله اولویت های هر کشوری ازجمله ایران است اما نباید با اشتغال دستوری به صنعت کشور ضربه زد و بسیار حیاتی است که بهره وری و اقتصادی بودن واحدها در نظر گرفته شود.

وی افزود: برای تولید فولاد در ایران سه مزیت اصلی شامل نیروی انسانی، انرژی و مواد اولیه مطرح می گردد. این مزیت ها مد تواند با دستکاری و اختلال در هر یک از یه بهش فوق ضعیف شود. برای نمونه بهره وری و اقتصادی شدن واحد با تحمیل نیروی انسانی مازاد تحت الشعاع قرار می گیرد.

ارباب زاده اظهار داشت: از سوی دیگر در بخش انرژی، شاهد افزایش هزینه های حامل های انرژی هستیم و در حوزه مواد اولیه نیز بسیاری از واحدهای آهن اسفنجی به دلیل اینکه هنوز توازت در زنجیره فولاد کاملا برقرار نیست با مشکل تامین مواد اولیه مواجه شده اند. برای مثال مشکل مواد اولیه در فولاد سپیددشت سبب شده هنوز به ظرفیت اسمی نرسیم.

وی در خاتمه گفت: تاکید بر حفظ مزیت های تولید در کشور باید در دستور کار مسئولین ذیربط باشد.

2

تاریخ انتشار : ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۵۹
شناسه مطلب : 14805
ارسال
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.