عدد خبر ۱۳۴
چیلان در بولتن اخبار فولاد شماره 134 به آمارهای تولید و فروش شرکت های فولادی در اردیبهشت ماه و دو ماهه نخست امسال در قالب عدد خبر پرداخته است.

۸۵۰ هزار تن نورد گرم مبارکه

فولاد مبارکه در دو ماهه اول امسال بیش از ۸۵۰ هزار تن نورد گرم، ۲۳۵ هزار تن نورد سرد، ۴۷ هزار تن ورق پوششدار و ۲۰۵ هزار تن سایر محصولات فولادی را تولید نمود. این شرکت در اردیبهشت ماه رشد اندکی تولید را نسبت به فروردین ماه به ثبت رساند. با این حال رشد فروش قابل توجه بود به گونه ای که از مجموع ۷۵۰ هزار تن نورد گرم ۴۴۵ هزار تن در اردیبهشت ماه بوده است. همچنین از ۲۴۰ هزار تن نورد سرد و ۵۰ هزار تن ورق پوششدار به ترتیب ۱۱۸ هزار تن و ۲۶ هزار تن در اردیبهشت ماه بود. در محصولات دیگر هم از ۲۱۷ هزار تن فروش سهم اردیبهشت ماه ۱۸۴ هزار تن بود.

۳ درصد کاهش قیمت شمش خوزستان

آمار تولید و فروش فولاد خوزستان در خرداد اردیبهشت ماه نشان داد این شرکت هر کیلوگرم شمش خود را به طور متوسط در ماه مذکور ۲۲۸۶ تومان فروخته است درحالی که در فروردین ماه ۲۳۶۰ تومان بود. فولاد خوزستان در مجموع دو ماه اول امسال یک میلیون و ۱۸۷ هزار تن گندله، ۳۱۱ هزار تن اسلب و ۳۴۸ هزار تن بلوم و بیلت تولید و موفق به فروش ۲۱۰ هزار تن اسلب صادراتی، ۶۳ هزار تن اسلب داخلی، ۲۸۱ هزار تن بلوم و بیلت صادراتی و ۶۷ هزار تن بلوم و بیلت داخلی شده است. شایان ذکر است که از ۶۲۱ هزار تن شمش تولیدی شامل اسلب، بلوم و بیلت، ۷۹ درصد سهم صادرات بوده است.

۶۵ درصد درصد رشد فروش ارفع

آهن و فولاد ارفع موفق به فروش ۱۰۴ هزار تن شمش فولاد داخلی و صادراتی شد که از این میزان ۶۸ هزار تن یعنی ۶۵ درصد متعلق به اردیبهشت ماه بود. ۴۰ هزار تن از کل فروش شمش، داخلی و ۶۴ هزار تن صادراتی است. گزارش میزان تولید نیز حاکی از آن است که تولید درمجموع دو ماه ۱۲۱ هزار تن بوده و در اردیبهشت ماه به ۶۲ هزار تن رسیده بود. این شرکت همچنین ۱۴۸ هزار تن آهن اسفنجی تولید کرده است.

۱۰۷ هزار تن تولید میلگرد در خراسان

براساس گزارش عملکرد تولید و فروش فولاد خراسان، این شرکت در دو ماهه امسال ۱۸۵ هزار تن شمش، ۲۳۱ هزار تن آهن اسفنجی، ۱۰۷ هزار تن محصولات سبک ساختمانی و ۶۸ هزار. تن گندله شده بود. از این میزان ۱۰۵ هزار تن میزگرد، ۴۶ هزار تن شمش و ۸ هزار تن آهن اسفنجی فروخته شد. قیمت فروش هر کیلوگرم شمش فولاد خراسان در اردیبهشت ماه ۲۳۸۲ تومان بود.

۱۱۳ هزار تن اسلب در هرمزگان

فولاد هرمزگان در اردیبهشت ماه موفق به تولید ۱۱۳ هزار تن اسلب شد درحالی که تولید فروردین ماه ۱۳۵ هزار تن بود. در حالی فولاد هرمزگان در تولید اسلب کاهشی بود اما در فروش موفق بود و توانست ۸۱ هزار تن اسلب در اردیبهشت ماه به فروش برساند اما فروش فروردین ماه ۶۷ هزار تن بود.

بولتن ۱۳۴ اخبار فولاد را از اینجا دریافت کنید.

2

تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۵۸
شناسه مطلب : 18699
ارسال
برچسب ها

150180

ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.