در گفت و گوی چیلان با کشانی اعلام شد:توسعه زیرسقفی در دستور کار فولاد خوزستان قرار گرفت
سه استراتژی فولاد خوزستان، تکمیل زنجیره ارزش در صنایع بالادستی و پایین دستی و پیگیری طرح های توسعه است.

محمد کشانی، مدیر عامل فولاد خوزستان درخصوص سه استراتژی فولاد خوزستان که در سال گذشته برای شرکت ترسیم شد به  چیلان  گفت: این سه استراتژی شامل تکمیل زنجیره ارزش در صنایع بالادستی، پایین دستی و طرح های توسعه است. در تکمیل زنجیره ارزش در بالادست با تملک صنعتی و معدنی توسعه ملی به این مهم دست یافتیم و در صنایع پایین دستی نیز خرید فولاد اکسین در دستور کار بوده و در مراحل نهایی می باشد تا حداقل ۱.۲ میلیون تن از محصولات میانی شرکت به محصولات نهایی تبدیل شود.

وی افزود: استراتژی سوم نیز شامل طرح های توسعه می باشد که قرار است در مرحله اول ۳.۷ میلیون تن به ۵.۲ میلیون تن درقالب توسعه زیرسقفی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل فولاد خوزستان با تاکید بر اینکه مصوبه مذکور تاثیر مستقیم بر صادرات فولاد ایران خواهد داشت گفت: برآورد می شود صادرات فولاد خوزستان که در سال گذشته بیش از ۲.۷ میلیون تن بود امسال به ۲ میلیون تن کاهش یابد. کما اینکه شرایط بین الملل نیز امسال متفاوت تر از سال قبل است و بنابراین شاید نتوانیم به صادرات سال گذشته برسیم. با این وجود، علیرغم بحث تحریم ها و مسائلی که در حوزه بین الملل برای فولاد ایجاد شده، فولاد خوزستان همواره بازاریابی خود را داشته و سعی می کند شرایط را به سمت بازارهای صادراتی ببرد.

2

تاریخ انتشار : ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۲۰
شناسه مطلب : 21218
ارسال
Share on TumblrShare on RedditShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+
برچسب ها

150180

ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.