تحلیل «چیلان» از سهام شرکت های فولادی در بورسعوامل تاثیرگذار در افزایش سودآوری زمستانی گروه های فولادی
عملکرد فصل پاییز سهام فولادی ها نسبت به دو فصل گذشته کاهشی اما در مجموع برآیند عملکرد گروه نسبت به سال گذشته افزایشی است. همچنین رشد فروش های سلف، افزایش قیمت شمش صادراتی ایران از 370 دلار به بیش از 400 دلار و ایجاد کانال های صادراتی جدید و رشد نرخ ارز نیما از عواملی است که می تواند سه ماهه پایانی سال عاملی برای رشد درآمدهای گروه و در نتیجه افزایش سودآوری آنها باشد.

به گزارش  چیلان ، رشد فروش های سلف، افزایش قیمت شمش صادراتی ایران از ۳۷۰ دلار به بیش از ۴۰۰  دلار و ایجاد کانال های صادراتی جدید و رشد نرخ ارز نیما از عواملی است که می تواند سه ماهه پایانی سال، عاملی برای رشد درآمدهای گروه و در نتیجه افزایش سودآوری آنها باشد.

انتظار رشد زمستانی «فولاد»

انتشار گزارش های ماهانه فلزات اساسی بیانگر عملکرد نه چندان مطلوب برخی شرکت های این گروه است. سیدسلمان نصیرزاده، کارشناس ارشد سرمایه گذاری ملی، در بررسی عملکرد شرکت های فولاد ساز مانند مبارکه، فخوز و طی ماه گذشته گفت: میانگین فروش ۸ ماهه فولاد ۳۳۳۴۷ میلیارد ریال و فروش آذر ماه ۲۹۳۴۵ میلیارد ریال به ثبت رسیده است.

وی افزود: عملکرد آذرماه این شرکت فولادی نسبت به ماه گذشته کاهشی بود. این شرکت در ۹ ماه اخیر با افزایش ۸۳ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۹۶۱۲۹ میلیارد ریال درآمد داشته است.
به گفته این تحلیلگر بازارسرمایه، بررسی عملکرد فصلی نشان می دهد که فروش مقداری در فصول بهار، تابستان، پاییز به ترتیب ۱۹۴۸-۱۹۲۷ و ۱۸۷۸ هزار تن محصول بوده است و درآمد بدست آمده توسط این گروه فولادی به ترتیب ۹۵۷۳۸-۱۰۴۵۹۹و ۹۵۷۹۰ میلیارد ریال است که بیانگر کاهش عملکرد سه ماهه سوم سال است.
نصیرزاده،  با اشاره به افزایش فروش سلف و تویل در سه ماه پایانی سال این شرکت فولادی افزود:  روند فروش این شرکت در بورس کالا گفت: از این رو می توان انتظار داشت در سه ماه زمستان، درآمد این شرکت رشد داشته باشد.

 نوسان فروش پاییزی «فخوز»
در ادامه، نصیرزاده عملکرد آذر ماه فولاد خوزستان را نیز کاهشی عنوان کرد و افزود: میانگین فروش ۸ ماهه این شرکت فولادی نیز  ۱۲۷۶۶ میلیارد ریال و فروش ماه آذر ۱۱۳۲۷۸ میلیارد ریال بوده است. این شرکت در ۹ ماهه امسال با افزایش ۴۸ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۹۶۱۲۹ میلیارد ریال درآمد بدست آورده است.
وی افزود: بررسی عملکرد فصلی فخوز، نشان  می دهد این شرکت در فصول بهار، تابستان، پاییز به ترتیب ۹۹۵۰۷۲-۱۰۷۲۰۵۶ و ۹۵۱۸۶۹ تن محصول به فروش رسانده است و از نقطه نظر درآمدی نیز به ترتیب ۳۸۰۴۷-۴۰۳۸۲ و ۳۳۸۰۷  میلیارد ریال درآمد را به ثبت رسانده است. به طور کلی این ارقام بیانگر عملکرد کاهشی سه ماهه سوم فخوز است.
این کارشناس بازارکالایی با اشاره به اینکه نرخ فروش فولاد خوزستان در سه فصل یاد شده تحت تاثیر نوسان هاب  (قیمت هاب جهانی) نوسانی بوده افزود: نرخ فروش این شرکت، در بهار نزدیک به ۳۷ میلیون ریال، تابستان به ۴۰ و پاییز به مرز ۳۷ میلیون ریال بازگشته است.

فروش مطلوب «فخاس»
نصیرزاده، فروش سه ماهه سوم فولاد خراسان را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: میانگین فروش ۸ ماهه ۳۷۷۹ میلیارد ریال و فروش ماه اذر ۳۶۰۲ میلیارد ریال بوده است.
این شرکت در۹ ماهه امسال با افزایش ۷۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۳۳۸۳۴ میلیارد ریال درآمد به ثبت رسانده است.
بررسی عملکرد فصلی فخاس نشان می دهد، از نظر مقداری فروش در فصول بهار، تابستان، پاییز به ترتیب ۲۴۲۳۴۲-۳۰۹۴۵۶ و ۳۲۱۵۳۷ تن محصول به فروش رسانده است و از نقطه نظر درآمدی نیز به ترتیب ۹۶۸۳-۱۲۱۰۶ و ۱۲۰۴۴ میلیارد ریال درآمد به دست آورده است.
این فعال بازارسرمایه، از افزایش تناژ فروش و کاهش نرخ شمش را از جمله نکات مهم در عملکرد سه ماهه پاییز فخاس عنوان کرد.

ارزیابی فروش سه فصلی «فولاژ»
بررسی عملکرد فصلی این شرکت فولادی نشان می دهد، مقدار فروش در فصول بهار، تابستان، پاییز به ترتیب ۱۱۹۱۱۹-۱۰۵۷۵۳ و ۹۹۷۹۸ تن محصول بوده است که به ترتیب ۶۸۵۶-۶۷۸۵ و ۶۲۹۲  میلیارد ریال درآمدزایی به همراه داشته است.
این کارشناس سرمایه گذاری افزود: عملکرد ماهانه فولاژ  نشان می دهد، میانگین فروش ۸ ماهه ۲۸۶۲ میلیارد ریال و فروش ماه آذر ۴۶۸۰ میلیارد ریال بوده است. درآمد تجمیعی ۹ ماهه با افزایش ۵۵ درصد به ۱۹۹۵۵ میلیارد ریال رسیده است.

رویدادهای مهم «کاوه»

افزایش ۱۶  درصدی تولید شمش به ۸۸۸ هزار تن و رشد ۳۰ درصدی صادرات شمش به ۶۹۱ هزار تن نسبت به دور۹ ماهه سال گذشته رخداد مهمی برای فولاد کاوه محسوب می شود. این شرکت در فروش فصلی خود در بهار، تابستان و پاییز به ترتیب ۱۱۵۶ -۱۵۹۴ و۱۲۵۰ میلیارد تومان درامد بدست آورد.

«فایرا» و انتظار گزارش های مثبت
به گفته این کارشناس حوزه کالایی، اما شرکت هایی همانند آلومینیوم ایران( فایرا) عملکرد بسیار مثبتی را به ثبت رساند به طوری که انتظار می رود، گزاش های ۹ ماهه این شرکت نیز مثبت باشد. میانگین فروش ۸ ماهه ۲۸۶۲ میلیارد ریال و فروش آذر ماه ۴۶۸۰ میلیارد ریال بود. این شرکت در ۹ ماهه با افزایش ۵۴ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۷۵۷۵ میلیارد ریال درآمد به ثبت رسانده است.
بررسی عملکرد فصلی نشان می دهد، این شرکت در فصول بهار، تابستان، پاییز به ترتیب ۳۳۹۵۴-۴۰۵۷۸ و ۵۲۰۸۶ تن محصول به فروش رسانده است و از منظر درآمدی نیز به ترتیب ۷۸۵۴-۸۸۲۰ و ۱۰۸۸۹ میلیارد ریال درآمد بدست آورده است اما عملکرد سه ماهه سوم سال کاهشی بوده است.
به گفته نصیرزاده، عملکرد فصل پاییز نسبت به دو فصل گذشته کاهشی اما در مجموع برآیند عملکرد گروه نسبت به سال گذشته افزایشی است. همچنین رشد فروش های سلف، افزایش قیمت شمش صادراتی ایران از ۳۷۰ دلار به بیش از ۴۰۰ دلار و ایجاد کانال های صادراتی جدید و رشد نرخ ارز نیما از عواملی است که می تواند سه ماهه پایانی سال عاملی برای رشد درآمدهای گروه و در نتیجه افزایش سودآوری آنها باشد.

2

تاریخ انتشار : ۹ دی ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۸
شناسه مطلب : 29529
ارسال
برچسب ها
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.