در مجمع عمومی هلدینگ ماهان چه گذشت؟
مجمع عمومی هلدینگ ماهان امروز برگزار شد و عملکرد و صورت‌های مالی این شرکت در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید. صادق جاهدخطیبی، مدیرعامل هلدینگ ماهان در مجمع عمومی این شرکت اظهار داشت: هلدینگ ماهان در سال مالی ۱۳۹۷بالغ بر ۱۹۵۵ میلیارد ریال بدهی داشته که با تدابیر اتخاذشده در اقدامات اجرایی و مدیریتی در هلدینگ ماهان و شرکت‌های تابعه این میزان بدهی به ۲۲۷میلیارد ریال سود در سال ۱۳۹۸منجر شده است.

به گزارش  چیلان ، با برگزاری مجمع عمومی شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان، عملکرد مالی این شرکت به تصویب مجمع عمومی رسید و برنامه اساسی سال ۱۳۹۹تشریح شد.

درجلسه مجمع عمومی این شرکت پس ازانتخاب هیئت رئیسه مجمع، صادق جاهدخطیبی مدیرعامل این شرکت به ارائه گزارش عملکرد این شرکت پرداخت.

خطیبی درابتدای گزارش خود اظهارداشت: هلدینگ ماهان در سال مالی ۱۳۹۷بالغ بر ۱۹۵۵ میلیارد ریال بدهی داشته که با تدابیر اتخاذشده در اقدامات اجرایی و مدیریتی در هلدینگ ماهان و شرکت‌های تابعه این میزان بدهی به ۲۲۷میلیارد ریال سود در سال ۱۳۹۸منجر شده است.

مهمترین اقدامات صورت گرفته درسال ۱۳۹۸

مدیرعامل هلدینگ ماهان درادامه گزارش خود به مجمع عمومی وسهامداران پیرامون اقدامات انجام شده پس ازتغییرات مدیران ومعاونان درسال ۱۳۹۸اظهارداشت: درسال گذشته اقدامات انجام شده درسه بخش کاربردی واساسی صورت گرفته که منجربه بدست آمدن موفقیت های بزرگ وشگرفی شده است که این اقدامات درسه بخش حوزه راهبری شرکت ها،حوزه توسعه کسب وکار وحوزه مالی بدست آمده است.

مهمترین اقدامات انجام شده دراین حوزه درسال۹۸عبارتنداز:پیاده سازی سیستم جامع اطلاعاتی یکپارچه (ERP)درسطح شرکت های تابعه،برنامه ریزی پایش وکنترل عملیات شرکت های تابعه برای ایجادرشدعملیات وسود،تدوین استراتژی شرکت گسترش صنایع ومعادن ماهان،ایجادارزش افزوده وسودآوری بیشتربااستفاده ازسهم سنگ آهن معدن شماره۲بااستفاده اززنجیره فولادشرکت های هلدینگ،پیگیری اتصال مجتمع فولادصنعت بناب وشرکت احیا استیل بافت به شبکه ریلی کشور.

صادق جاهدخطیبی درادامه توضیح مهمترین اقدامات انجام شده درحوزه کسب وکاراین هلدینگ افزود:عضویت درشرکت مدیریت اکتشاف معدنی پایا(کنسرسیوم اکتشاف)باهدف شرکت درکشف پتانسیل های جدیدمعدنی درمقیاس بزرگ وسرمایه گذاری برای توسعه فعالیت های معدنی ازاکتشاف تافرآوری،تملک شرکت حمل ونقل جاده ای ،ریلی پرچم باربه منظوربهینه سازی وتسهیل حمل ونقل درزنجیره هلدینگ،دریافت موافقت اولیه احداث کارخانه کنسانتره آهن درمنطقه سیرجان،دریافت مجوزورود۴۰دستگاه ماشین آلات معدنی ازورارت صمت ،ازمهمترین اقدامات دراین زمینه بوده است.

مدیرعامل شرکت گسترش صنایع ومعادن ماهان درادامه گزارش به مجمع وسهامداران به بیان اهم اقدامات درحوزه مالی پرداخت وگفت:بهره گیری ازتوان حوزه مدیریت برای حفظ نقدینگی بااستفاده  ازتعامل باطرف های تجاری وعدم استقراض ازبانک ها باهدف کاهش هزینه های مالی،تدوین برنامه میان مدت برای تسویه تسهیلات وخروج اززیان انباشته ،نظارت وپیگیری هلدینگ درخصوص شفاف سازی مالی شرکت های تابعه باتوجه به گزارش های حسابرس مستقل وتمدید وبازپرداخت تسهیلات وبدهی های دریافتی ازبانک ها اهم اقدامات موفقیت آمیز درحوزه مالی هلدینگ درسال ۱۳۹۸بوده است که منجربه اتفاق های خوب ومثبت برای هلدینگ ماهان شده است.

بنابه این گزارش پس ازسخنان مدیرعامل شرکت گسترش صنایع ومعادن ماهان ،حسابرس قانونی به ارائه گزارش عملکردمالی هلدینگ ماهان پرداخت وپس ازآن سهامداران ونمایندگان آن هانظرات خودرادرخصوص عملکرداین شرکت بیان نمودند ودرخاتمه صورت هاوعملکردمالی این هلدینگ به تصویب مجمع وسهامداران رسید.

2

تاریخ انتشار : ۶ مرداد ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۱
شناسه مطلب : 32319
ارسال
برچسب ها
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.