• بولتن اخبار فولاد شماره ۱۶۹ (تازه‌ترین شماره) + دانلود
  بولتن اخبار فولاد شماره ۱۶۹ (تازه‌ترین شماره) + دانلود

  شماره ۱۶۹ دو‌هفته‌نامه اخبار فولاد (بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران) منتشر شد. سخن اول این شماره با عنوان «طرح جامع فول ..

 • بولتن اخبار فولاد شماره ۱۶۸ (تازه‌ترین شماره) + دانلود
  بولتن اخبار فولاد شماره ۱۶۸ (تازه‌ترین شماره) + دانلود

  شماره 168 دو‌هفته‌نامه اخبار فولاد (بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران) منتشر شد. سخن اول این شماره با عنوان «تسهیل صادرات ..

 • چیلان/ ۹۱
  چیلان/ ۹۱

  شماره مرداد ماه نشریه صنفی تخصصی چیلان (شماره ۹۱) با بررسی موضوعات مختلف صنعت فولاد از «التهاب در بازار فولاد» گرفته تا «تأمین پای ..

 • بولتن اخبار فولاد شماره ۱۶۷ (تازه‌ترین شماره) + دانلود
  بولتن اخبار فولاد شماره ۱۶۷ (تازه‌ترین شماره) + دانلود

  شماره ۱۶۷ دو‌هفته‌نامه اخبار فولاد (بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران) منتشر شد. سخن اول این شماره با عنوان «قیمت‌گذاری د ..

 • بولتن اخبار فولاد شماره ۱۶۶ (تازه‌ترین شماره) + دانلود
  بولتن اخبار فولاد شماره ۱۶۶ (تازه‌ترین شماره) + دانلود

  شماره ۱۶۶ دو‌هفته‌نامه اخبار فولاد (بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران) منتشر شد. سخن اول این شماره با عنوان «رفع موانع تو ..

 • بولتن اخبار فولاد شماره ۱۶۵ (تازه‌ترین شماره) + دانلود
  بولتن اخبار فولاد شماره ۱۶۵ (تازه‌ترین شماره) + دانلود

  شماره ۱۶۵ دو‌هفته‌نامه اخبار فولاد (بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران) منتشر شد. سخن اول این شماره با عنوان «مسیرهای انحر ..

 • چیلان​/۹۰
  چیلان​/۹۰

  شماره اردیبهشت ماه نشریه صنفی تخصصی چیلان (شماره ۹۰) با بررسی موضوعات مختلف صنعت فولاد از «تجارت فولاد در فصل بحران کرونا» گرفته ت ..

 • چیلان/ ۸۹
  چیلان/ ۸۹

  شماره اسفند سال 98 نشریه صنفی تخصصی چیلان (شماره 89) با پرونده‌های مختلفی همچون «تحریم فولاد و فلزات»، «بازار آهن اسفنجی» و «تحلیل ..

 • چیلان/ ۸۸
  چیلان/ ۸۸

  شماره بهمن ماه سال 98 نشریه صنفی تخصصی چیلان (شماره 88) با موضوع محوری "پیچ و خم زنجیره تامین در صنعت فولاد" به‌صورت چاپی منتشرشده ..

 • بولتن اخبار فولاد شماره ۱۶۴ (تازه‌ترین شماره) + دانلود
  بولتن اخبار فولاد شماره ۱۶۴ (تازه‌ترین شماره) + دانلود

  شماره ۱۶۴ دو هفته‌نامه اخبار فولاد (بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران) منتشر شد. سخن اول این شماره با عنوان «تصمیمات فولا ..