برچسب : آذ ماه 97

  • چیلان / شماره ۸۲
    چیلان / شماره ۸۲

    ماهنامه شماره 82 چیلان با موضوع محوری "تنظیم بازار فولاد در عصر تحریم" مربوط به آذر ماه 1397 منتشر شد.