برچسب : آسیب شناسی

  • دولت مسیر واردات فولاد را هموار نکند
    دولت مسیر واردات فولاد را هموار نکند

    دولت با آسیب شناسی مسیر تولید به ویژه برخی محصولات صنعتی که در سال های اخیر به تولید داخلی رسیده اند، از هموارسازی مسیر واردات فول ..