برچسب : ارز دولتی

  • لیست فولادی هایی که ارز دولتی گرفتند
    لیست فولادی هایی که ارز دولتی گرفتند

    بانک مرکزی روز گذشته در راستای شفاف سازی و اطلاع رسانی عمومی، فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی و سامانه نیما را منتشر کرد که نام برخ ..