برچسب : بازارهای خارجی

  • صادرات ذوب آهن پاسارگاد به منطقه منا
    صادرات ذوب آهن پاسارگاد به منطقه منا

    ذوب آهن پاسارگاد که موفق به کسب سهم قابل توجهی از صادرات محصولات نیمه نهایی شده، مجددا عرضه در بازارهای خارجی را آغاز کرده است.