برچسب : بازار آمریکا

  • ابزار ما در جنگ تجاری فولاد چیست؟
    ابزار ما در جنگ تجاری فولاد چیست؟

    شرایط فعلی بازار فولاد و جنگ تجاری که آمریکا آغاز کرده سبب اقدام متقابل کشورها شده و در این شرایط تعرفه ابزاری برای مقابله با تهدی ..