برچسب : بانک

  • غوغای چک برگشتی
    غوغای چک برگشتی

    جديد‌ترين گزارش بانک مرکزي حکايت از افزايش 12,6 درصدي رقم چک‌هاي برگشتي در اسفند سال 95 در مقايسه با ماه قبل از آن دارد.

  • حق ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی با کیست؟
    حق ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی با کیست؟

    با اینکه بخش خصوصی معتقد است بانک‌ها حق ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی را نداشته و باید با حکم قاضی انجام شود، صراحت قانون براین ..