برچسب : بنگاه معدنی

  • نیاز ارزی گل گهر را تامین می کنیم
    نیاز ارزی گل گهر را تامین می کنیم

    رییس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه ایمیدرو آماده تامین نیازهای ارزی شرکت گل گهر است، گفت: این شرکت می تواند با افزایش سرمایه، من ..