برچسب : بنگاه ها

  • هدایت سود به طرح های توسعه
    هدایت سود به طرح های توسعه

    پیشنهاد ایمیدرو به عنوان سازمان توسعه ای فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی این است که سود بنگاه ها بر سرمایه گذاری ها متمرکز شود.