برچسب : بهره وری مالی

  • خصوصی سازی فولاد ایران در بوته نقد
    خصوصی سازی فولاد ایران در بوته نقد

    حسام ادیب، رئیس هیئت مدیره گروه دانش بنیان پاترون در یادداشتی به چیلان نحوه خصوصی فولاد ایران را مورد نقد و بررسی قرار داده است. و ..