برچسب : بیمه بیکاری

  • یک کارخانه دیگر نوردی تعطیل شد
    یک کارخانه دیگر نوردی تعطیل شد

    خبری مبنی بر تعدیل و بیکاری کارگران کارخانه فولاد “نورد ایوان” در خبرگزاری ها منتشر گردید. بررسی ها نشان می دهد علاوه بر تعطیلی ای ..