کتاب سال فولاد 99

برچسب : تدوین

  • طرح جامع فولاد از تدوین تا اجرا
    طرح جامع فولاد از تدوین تا اجرا

    براساس تحقیقی که توسط بهرام مسعودی، مدیر روابط عمومی شرکت ملی فولاد ایران در خصوص طرح های جامع فولاد در سایر کشورهای در حال توسعه ..