برچسب : تسهیلات عمومی

  • مکانیزم تهاتر در شرایط تحریم
    مکانیزم تهاتر در شرایط تحریم

    دکتر علیرضا ابراهیمی، مدیر برنامه ریزی، توسعه و تکنولوژی میدکو بهترین مکانیزم در شرایط تحریم را تهاتر و ایجاد انجمن ها یا کنسرسیوم ..