برچسب : تولید فولادخام

  • آستانه تحمل صنعت فولاد کم شده است
    آستانه تحمل صنعت فولاد کم شده است

    در فضای موجود حاکم بر صنعت فولاد و با توجه به افزایش بهای تمام شده در پس رشد قیمت مواد اولیه، اگر می خواهیم شاهد تعطیلی واحدهای فو ..