برچسب : جابر عباسی

  • MME به دنبال اجرای طرح جامبو
    MME به دنبال اجرای طرح جامبو

    برنامه MME این است که طرح جامبو که همان مگامدول طرح های مشابه می باشد را هر چه سریع تر ارائه نماید.