برچسب : جرایم سود

  • سود جرایم وام های بانکی بخشیده می شود
    سود جرایم وام های بانکی بخشیده می شود

    سود جرایم وام های بانکی بخشیده می شود و بنگاه هایی که تاکنون برای تسهیلات أخذ شده معوق از تمهیدات استمهال و یا امهال استفاده نکرده ..