برچسب : حجم تولید

  • فروش ۴۰۰۰ میلیارد تومانی ذوب آهن 
    فروش ۴۰۰۰ میلیارد تومانی ذوب آهن 

    ذوب آهن تا پایان آبان ماه موفق به کسب 4 هزار و 137 میلیارد تومان درآمد از محل فروش محصول کسب کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ..