برچسب : حسام ادیب

  • خصوصی سازی فولاد ایران در بوته نقد
    خصوصی سازی فولاد ایران در بوته نقد

    حسام ادیب، رئیس هیئت مدیره گروه دانش بنیان پاترون در یادداشتی به چیلان نحوه خصوصی فولاد ایران را مورد نقد و بررسی قرار داده است. و ..

  • ارزیابی روش های مختلف تولید آهن اسفنجی
    ارزیابی روش های مختلف تولید آهن اسفنجی

    «چیلان» : در این مقاله 4 روش تولید آهن اسفنجی مورد بررسی همه جانبه قرار می گیرد و سپس، مقایسه روش های مختلف تولید آهن اسفنجی از نظ ..