برچسب : حمایت بانک ها

  • حمایت نکردن بانک ها از تولید تخلف است
    حمایت نکردن بانک ها از تولید تخلف است

    مطمئنا سیستم بانکی از استمهال بدهی‌های معوقه استقبال نخواهد کرد و حتی در برخی اوقات با اینکه قوانینی در این خصوص نیز وجود دارد ولی ..