برچسب : دبیر انجمن سنگ آهن

  • انتصاب دبیر جدید انجمن سنگ آهن ایران
    انتصاب دبیر جدید انجمن سنگ آهن ایران

    با حکم مهرداد اکبریان سعید عسکری زاده بعنوان دبیر جدید انجمن سنگ آهن ایران منصوب شد و در احکام جداگانه ای سیاسی راد و حبیبی مشاورا ..