برچسب : دریای بالتیک

  • بهای قراضه در ترکیه کاهشی است
    بهای قراضه در ترکیه کاهشی است

    قیمت قراضه وارداتی در ترکیه کاهشی است و با افت قیمت میلگرد، نوردکاران فشار بیشتری بر عرضه کنندگان قراضه وارد کرده اند.