برچسب : دستاورد

  • دستاورد فولاد خراسان از جشنواره فولاد
    دستاورد فولاد خراسان از جشنواره فولاد

    بهروز اسماعیلی معاون برنامه ریزی و فناوری مجتمع فولاد خراسان در یادداشتی به چیلان از دستاوردهای فولاد خراسان از نجستین جشنواره و ن ..