برچسب : سامانه سنا

  • ۳ پیشنهاد ذوبی ها به دولت
    ۳ پیشنهاد ذوبی ها به دولت

    اولین جلسه رسته ذوب در سال 98 با استقبال پر شور واحدهای ذوب همراه شد و مسائلی از جمله میزان عرضه ها و قیمت پایه در بورس و نیز مشوق ..