برچسب : عریض ترین ورق خاورمیانه

  • اکسین صنعت نفت و گاز را خودکفا می کند
    اکسین صنعت نفت و گاز را خودکفا می کند

    فناوری طراحی و تولید ورق های API توسط اکسین در ایران عملیاتی شد و بدین ترتیب ایران در این زمینه خودکفا می شود و حتی امکان صادراتی ..