برچسب : فعالیت های اجتماعی

  • مسئولیت های اجتماعی فولاد سنگان
    مسئولیت های اجتماعی فولاد سنگان

    دکتر علی امرایی مدیرعامل فولاد سنگان خراسان در مصاحبه تصویری به مسئولیت های اجتماعی این شرکت اشاره داشت.