برچسب : پورمحمدی

  • رابطه مشایی و واگذاری فولادخوزستان
    رابطه مشایی و واگذاری فولادخوزستان

    وزیر دادگستری با تاکید بر نقش اسفندیار رحیم مشایی در فساد ۳ هزار میلیاردی: این مسأله واقعیت دارد و نمی‌شود آن را کتمان کرد. دستورا ..