چیلان آنلاین
کدخبر : ۴۲۷۹۱
مرتبط با : فراخوان
تاریخ : ۴ تیر ماه ۱۴۰۱ - ۰۹:۲۹:۳۲
فراخوان:
شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد اجاره یک دستگاه خودروی آتش‌نشانی و انجام سرویس و نگهداری ماشین آتش‌نشانی ملکی شرکت صنعت فولاد شادگان را از طریق شرکت‌های واجد صلاحیت و دارای حداقل3 (سه) سال سابقه کار مرتبط با موضوع مذکور به روش مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با شرایط ذیل تأمین نماید.
آگهی فراخوان مجدد مناقصه عمومی یک مرحله‌ای: اجاره یک دستگاه خودروی آتش‌نشانی و انجام سرویس و نگهداری ماشین آتش‌نشانی ملکی شرکت صنعت فولاد شادگان
شرکت صنعت فولاد شادگان در نظر دارد اجاره یک دستگاه خودروی آتش‌نشانی و انجام سرویس و نگهداری ماشین آتش‌نشانی ملکی شرکت صنعت فولاد شادگان را از طریق شرکت‌های واجد صلاحیت و دارای حداقل3 (سه) سال سابقه کار مرتبط با موضوع مذکور به روش مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با شرایط ذیل تأمین نماید. تهیه اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه مذکور می‌بایست جهت دریافت اسناد مناقصه، نامه درخواست که شماره و موضوع مناقصه در آن قید شده باشد را به آدرس: شادگان، کیلومتر 10 جاده سربندر- آبادان کد پستی71112-64331 شماره تلفن 52234742-061 به واحد امور حقوقی و قراردادهای شرکت ( اتاق 13) مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند و یا درخواست دریافت الکترونیکی اسناد را به شماره واتساپ 09376589001 ارسال نمایند. شایان ذکر آنکه هر یک از مناقصه‌گران باید پاکت مهر و موم شده حاوی پاکات (الف، ب و ج) که بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه تهیه و بصورت مجزا مهر و موم شده را در مهلت زمانی مندرج در جدول زیر تحویل نمایند.
ردیف شماره مناقصه موضوع مناقصه مهلت دریافت اسناد مناقصه مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه
1 212914 اجاره یک دستگاه خودروی آتش‌نشانی و انجام سرویس و نگهداری ماشین آتش‌نشانی ملکی شرکت صنعت فولاد شادگان سه روز پس از نشر آگهی نوبت دوم 14 روز پس از نشر آگهی نوبت دوم 500.000.000 ریال
  هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.  روابط عمومی شرکت صنعت فولاد شادگان

اخلاق رسانه ای : استفاده از مطالب با ذکر منبع "چیلان آنلاین" مجاز است .