برچسب : آسکوتک

  • استعفای دکتر سرقینی پذیرفته شد
    استعفای دکتر سرقینی پذیرفته شد

    معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صمت که این روزها خبر استعفایش برای چندمین بار به گوش می رسید، قرار است به زودی به سمت مدیرعاملی یکی ..