برچسب : آذر ماه 97

  • تنظیم بازار فولاد در عصر تحریم
    تنظیم بازار فولاد در عصر تحریم

    شماره آذرماه نشریه صنفی تخصصی چیلان (شماره 82) با موضوع محوری تنظیم بازار فولاد در عصر تحریم با همراهی مدیران فولادی منتشر شد. در ..