برچسب : احمدیان

  • تغییرات جدید در فولاد مبارکه
    تغییرات جدید در فولاد مبارکه

    طی احکامی جداگانه از سوی مهندس حمیدرضا عظیمیان، مدیر عامل فولاد مبارکه، سید مهدی نقوی به سمت معاون تکنولوژی شرکت فولاد مبارکه و مص ..