برچسب : استاندارد تختال

  • تصویب استاندارد ملی شمش فولادی تختال
    تصویب استاندارد ملی شمش فولادی تختال

    هشتاد‌ و یکمین جلسه کمیته ملی فلزشناسی سازمان استاندارد ایران با هدف بهبود کیفیت شمش‌های فولادی تختال (اسلب) و افزایش سطح کنترل نظ ..