کتاب سال فولاد 99

برچسب : افتتح

  • فولاد میانه افتتاح می شود
    فولاد میانه افتتاح می شود

    فولاد میانه به عنوان سومین طرح از میان 7 طرح فولاد استانی شنبه 22 مهر ماه با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت ا ..