برچسب : افزایش نرخ حمل

  • قیمت قراضه در ترکیه افزایش یافت
    قیمت قراضه در ترکیه افزایش یافت

    در ابتدای ماه دسامبر چندین قرارداد خرید قراضه در ترکیه گزارش و به ثبت رسیده و پیش بینی ها حکایت از افزایش قیمت قراضه در بازار ترکی ..