برچسب : امید اسمعیل ظفر

  • خط تیرآهنی با تجهیزات بومی
    خط تیرآهنی با تجهیزات بومی

    در خطوط تولیدات شرکت فولاد ظفر بناب، طرح توسعه خط تیرآهن برنامه ریزی و طرح ریزی شده بود که 50 درصد تجهیزات و ماشین آلات و 100 درصد ..