برچسب : انجمن فولاد آمریکای لاتین

  • ثبات در مصرف فولاد آمریکای لاتین
    ثبات در مصرف فولاد آمریکای لاتین

    انجمن فولاد آمریکای لاتین (Alacero) گزارش داده که مصرف نورد فولادی در این منطقه تا سپتامبر سال گذشته حدود 51 میلیون تن بوده است که ..