برچسب : انجمن لجستیک فولاد

  • بازار فولاد در آستانه جهش
    بازار فولاد در آستانه جهش

    انجمن لجستیک فولاد چین ماهانه شاخصی بنام PMI یا مدیران خرید فولاد را منتشر می کند که ترکیبی از 10 شاخص کلیدی شامل موجودی انبارهای ..