برچسب : انجمن متالورژی اوکراین

  • نگرانی فولادسازان اوکراینی از چیست؟
    نگرانی فولادسازان اوکراینی از چیست؟

    شرکت های متالورژی اوکراین به شدت نگران تغییر وضعیت محصولات فلزی در بازارهای جهانی آن هم به دلیل تعرفه های 25 درصدی آمریکا بر روی ف ..