برچسب : بازار جهانی قولاد

  • میلگرد چین در ثبات
    میلگرد چین در ثبات

    قیمت میلگرد در بازار داخلی و صادرات چین در ثبات است و فعالیت چندانی در بازار دیده نمی شود.