برچسب : باشگاه فولاد خوزستان

  • فولاد خوزستان ۵ میلیون تنی می شود
    فولاد خوزستان ۵ میلیون تنی می شود

    یکی از اهداف هیئت مدیره فولاد خوزستان در یک‌سال گذشته، افزایش ظرفیت تولید از ۳/۲ به ۵/۲ میلیون تن زیرسقفی بوده است.