برچسب : برترین فولادساز هند

  • تاتا استیل برترین فولادساز هند شد
    تاتا استیل برترین فولادساز هند شد

    بعد از خرید فولاد Bhushan توسط تاتا استیل این فولادساز به عنوان برترین تولیدکننده فولاد هند در سال مالی 2018-2019 تبدیل شد.