برچسب : برگزاری همایش

  • مبارکه با دست پُر آمد
    مبارکه با دست پُر آمد

    شرکت فولاد مبارکه در نظر دارد جهت حمایت از تامین کنندگان، ایده های نوآورانه فن آوران و شرکت های دانش بنیان در نخستین جشنواره و نما ..