برچسب : بندر

  • رشد صادرات سنگ آهن ایتالیا در اکتبر
    رشد صادرات سنگ آهن ایتالیا در اکتبر

    صادرات سنگ آهن استرالیا در ماه اکتبر از بندر هدلند 41 میلیون و 570 هزار تن بود که 0.6 درصد افت نسبت به ماه قبل داشته اما نسبت به م ..