برچسب : تجارت اروپا

  • تاتا استیل به دنبال افزایش تولید است
    تاتا استیل به دنبال افزایش تولید است

    تاتا استیل اخیرا پروژه های 5 ساله خود که شامل گسترش سریع ظرفیت ها و ادغام صنایع برای تقویت موقعیت پیش رو در بازار فولاد هند است را ..