برچسب : تحرکات چین در حوزه فولاد

  • بررسی تحرکات چین در حوزه فولاد
    بررسی تحرکات چین در حوزه فولاد

    مهندس کیوان جعفری طهرانی عضو هیئت مدیره و رئیس امور بین الملل انجمن تولید‌کنندگان سنگ آهن و مشاور بین الملل خانه اقتصاد در گفتگو ب ..